Andragoogika
space
Õppekava kood
KAANM.HR
Õppekava kuraator
Larissa Jõgi
HTMi õppekava kood
1665
versiooni kood
KAANM/24.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Andragoogika
Õppekava nimetus i.k.
Adult Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (andragoogika)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused elukestva- ja eluhõlmava õppe, haridus-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- kontseptualiseerib, hindab kriitiliselt ning analüüsib elukestva- ja eluhõlmava õppe, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space