Inimõigused digitaalses ühiskonnas
space
Õppekava kood
AKIDM.YK
Õppekava kuraator
Phillip W. Graves
HTMi õppekava kood
194818
versiooni kood
AKIDM/21.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Inimõigused digitaalses ühiskonnas
Õppekava nimetus i.k.
Human Rights in the Digital Society
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
õigus
Õppekavarühm
Õigus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon sotsiaalteadustes. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
õigusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Toetada akadeemilise tipptaseme, pädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamist õppevaldkondades, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja digitaalajastu Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Lõpetamiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, mis hõlmab kõigi kohustuslike ainekursuste läbimist ja ning magistritöö koostamist ja kaitsmist. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space