Riigiteadused
space
Õppekava kood
RIRIB.YK
Õppekava kuraator
Tõnis Saarts
HTMi õppekava kood
1591
versiooni kood
RIRIB/20.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Riigiteadused
Õppekava nimetus i.k.
Politics and Government
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Kujundada põhipädevused riigiteadustes, rõhuasetusega haldusele ja politoloogiale, sealhulgas uurimistöö läbiviimise põhioskused; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb riigiteaduste olulisemaid teooriaid ja meetodeid, oskab määratleda valdkonna keskseid probleeme Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Lõpetamise tingimused on õppekava edukas läbimine ja bakalaureusetöö kaitsmine. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
128.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space