Inimese ja arvuti interaktsioon
space
Õppekava kood
IFIMM.DT
Õppekava juht
Vladimir Tomberg
HTMi õppekava kood
80405
versiooni kood
IFIMM/18.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Inimese ja arvuti interaktsioon
Õppekava nimetus i.k.
Human-Computer Interaction
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister (inimese ja arvuti interaktsioon)
Õppekava eesmärgid
Valmistada ette spetsialiste, kes mõistavad ja suudavad interdistsiplinaarse uurimistegevuse, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab kasutajasõbralike tarkvaralahenduste disaini ja arendamise teoreetilisi aluseid, meetodeid ja tehnikaid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space