Keeleteadus ja keeletoimetamine
space
Õppekava kood
EKLNM.HT
Õppekava kuraator
Reili Argus
HTMi õppekava kood
1676
Õppekavaversiooni kood
EKLNM/20.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Keeleteadus ja keeletoimetamine
Õppekava nimetus i.k.
Linguistics and Language Editing
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Kirjandus ja lingvistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Valmistada ette spetsialiste lingvistika erialal spetsialiseerumisega mõnele õpetatavatest keeltest/ keeleteaduslikule distsipliinile, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- suudab esitada ja lahendada lingvistilisi uurimisprobleeme Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space