Heaolu ja tervisekäitumine
space
Õppekava kood
TSTM.LT
Õppekava kuraator
Aleksander Pulver
HTMi õppekava kood
208658
Õppekavaversiooni kood
TSTM/20.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Heaolu ja tervisekäitumine
Õppekava nimetus i.k.
Well-Being and Health Behaviour
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Heaolu, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon hariduse, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (heaolu ja tervisekäitumine)
Õppekava eesmärgid
- Toetada akadeemilise tipptaseme, pädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamist õppevaldkondades, milleks on heaolu ja tervisekäitumise probleemid; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab heaolu ja tervisekäitumise põhikontseptsioone ning mõistab antud valdkondade teoreetilisi aluseid ning interdistsiplinaarset olemust Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Lõpetamiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space