Kommunikatsioon
space
Õppekava kood
EKKOM.FK
Õppekava kuraator
Katrin Aava
HTMi õppekava kood
1725
versiooni kood
KOKOM/18.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kommunikatsioon
Õppekava nimetus i.k.
Communication
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Õppekavarühm
Ajakirjandus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (kommunikatsioon)
Õppekava eesmärgid
- Kujundada süsteemne ja laiapõhjaline teadmine tänapäevasest kommunikatsioonivaldkonnast, teooriatest, mudelitest, meetoditest ja rakendustest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab tänapäevaseid meedia ja kommunikatsiooni teooriaid, mudeleid ning meetodeid, oskab neid rakendada Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
6.0
Erialaained
80.0
Vabaained
10.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space