Kunstiteraapiad
space
Õppekava kood
KUKTM.LT
Õppekava kuraator
Marika Ratnik
HTMi õppekava kood
80929
versiooni kood
KUKTM/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kunstiteraapiad
Õppekava nimetus i.k.
Arts Therapies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
tervishoid
Õppekavarühm
Teraapia ja taastusravi
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad kunstiteraapiates või sellele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
terviseteaduse magister (kunstiteraapiad)
Õppekava eesmärgid
Luua õppijale võimalused loovterapeudi pädevuste omandamiseks, s.h. Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet tervise ja loovuse seostest, kunstiteraapiate põhimõistetest, teooriatest, rakendusvaldkondadest ja uurimustest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
64.0
Praktika
20.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space