Sotsioloogia
space
Õppekava kood
RASLB.YK
Õppekava kuraator
Kairit Kall
HTMi õppekava kood
1584
versiooni kood
RASLB/19.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsioloogia
Õppekava nimetus i.k.
Sociology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsioloogia ja kulturoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjalise kõrghariduse omandamiseks sotsioloogia erialal: teadmiste ja oskuste omandamiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised ja oskused töötamiseks elualadel, mis Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
128.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space