Haldus- ja ärikorraldus
space
Õppekava kood
RIHKB.YK
Õppekava kuraator
Indrek Saar
HTMi õppekava kood
1590
versiooni kood
RIHKB/18.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Haldus- ja ärikorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Public and Business Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Juhtimine ja haldus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Eesti keele riigieksam 25%, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused regionaalarengu suutlikkuse suurendamiseks tänapäevastele standarditele vastava ühiskonnateadusliku õppe kaudu; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb riigiteaduste probleeme ja oskab määratleda poliitika ja valitsemise keskseid probleeme Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Lõpetamise tingimused on õppekava edukas läbimine ja bakalaureusetöö kaitsmine. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
128.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space