Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
Õppekava kood
HIKVM.HT
Õppekava kuraator
Eneken Laanes
HTMi õppekava kood
154064
Õppekavaversiooni kood
HIKVM/19.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
Õppekava nimetus i.k.
Literature, Visual Culture and Film Studies
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad humanitaar- või sotsiaalteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused süvendatud teadmiste omandamiseks kirjanduse, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süvateadmisi kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi interdistsiplinaarse uurimise kesksetest mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0