Õigusteadus
space
Õppekava kood
AKLB.YK
Õppekava kuraator
Karolina Aksamitowska
HTMi õppekava kood
112737
versiooni kood
AKLB/19.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Õigusteadus
Õppekava nimetus i.k.
Law
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
õigus
Õppekavarühm
Õigus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Inglise keele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 tasemel. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused alusteadmiste omandamiseks õigusteaduse põhivaldkondadest Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud süsteemsed alusteadmised õigusteaduse põhivaldkondadest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
134.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space