Eripedagoog-nõustaja
Õppekava kood
KAEPM.HR
Õppekava kuraator
Tiiu Tammemäe
HTMi õppekava kood
1666
Õppekavaversiooni kood
KAEPM/19.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eripedagoog-nõustaja
Õppekava nimetus i.k.
Consultant in Special Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Klassiõpetaja koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Eripedagoogi peaerialale kandideerijal peab olema bakalaureusekraad eripedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon. Vastuvõtueksam. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (eripedagoog-nõustaja)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused eripedagoogilise hariduse omandamiseks magistriõppe tasemel ja luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub kasvatusteadustes, oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemust eripedagoogikas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0