Eripedagoogika
space
Õppekava kood
KAEPM.HR
Õppekava kuraator
Tiiu Tammemäe
HTMi õppekava kood
1666
versiooni kood
KAEPM/24.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eripedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Special Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Klassiõpetaja koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Kandideerijal peab olema bakalaureusekraad eripedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (eripedagoogika)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused eripedagoogilise hariduse omandamiseks magistriõppe tasemel ja luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub kasvatusteadustes, oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemust eripedagoogikas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
12.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space