Kasvatusteadused
space
Õppekava kood
KAKTM.HR
Õppekava kuraator
Maria Erss
HTMi õppekava kood
80402
Õppekavaversiooni kood
KAKTM/19.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kasvatusteadused
Õppekava nimetus i.k.
Educational Sciences
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (kasvatusteadused)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused saavutada kasvatusteaduslikul teadmisel põhinev tervikpilt inimese arengust ja selle toetamise võimalustest sotsiokultuurilises keskkonnas; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb nüüdisaegse kasvatusteaduse põhimõisteid, suundumusi ja problemaatikat Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space