Aasia uuringud
space
Õppekava kood
HILAM.HT
Õppekava kuraator
Karin Dean
HTMi õppekava kood
80104
Õppekavaversiooni kood
HILAM/20.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Aasia uuringud
Õppekava nimetus i.k.
Asian Studies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (Aasia uuringud)
Õppekava eesmärgid
- Võimaldada üliõpilastel süvendada teadmisi Lähis-Ida ja Aasia erinevate regioonide ajaloolistest traditsioonidest, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud valitud Aasia keeles nõutud taseme vastavalt peaerialale Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space