Kommunikatsioonijuhtimine
space
Õppekava kood
KOKJM.FK
Õppekava kuraator
Anastassia Zabrodskaja
HTMi õppekava kood
107824
versiooni kood
KOKJM/19.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kommunikatsioonijuhtimine
Õppekava nimetus i.k.
Communication Management
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Turundus ja reklaam
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Vastuvõtutingimused:
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (kommunikatsioonijuhtimine)
Õppekava eesmärgid
- Kujundada süsteemne teadmine tänapäevastest kommunikatsiooniteooriatest, - meetoditest ja rakendustest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab tänapäevaseid meedia- ja kommunikatsiooniteooriaid ning meetodeid, oskab neid rakendada Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
6.0
Erialaained
78.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space