Alushariduse pedagoog
space
Õppekava kood
KAALM.HR
Õppekava kuraator
Silvi Suur
HTMi õppekava kood
1660
versiooni kood
KAALM/24.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Alushariduse pedagoog
Õppekava nimetus i.k.
Early Childhood Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Koolieelikute õpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon haridusteaduses. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (alushariduse pedagoog)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused alushariduse rahvusvaheliste suundumuste laiapõhjaliseks analüüsiks kasvatusteaduste ja hariduspoliitika kontekstis; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub alushariduse kohalikes ja rahvusvahelistes suundumustes nii kasvatusteaduslikus kui hariduspoliitilises kontekstis, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space