Rahvusvahelised suhted
space
Õppekava kood
RIRAM.YK
Õppekava kuraator
Matthew Crandall
HTMi õppekava kood
81927
Õppekavaversiooni kood
RIRAM/21.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Rahvusvahelised suhted
Õppekava nimetus i.k.
International Relations
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (rahvusvahelised suhted)
Õppekava eesmärgid
- Toetada akadeemilise võimekuse, kompetentsi ja kriitilise mõtlemise kujunemist rahvusvaheliste suhete valdkondades; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- valdab rahvusvaheliste suhete kontseptsioone ning mõistab vastavaid teoreetilisi lähtekohti ning erinevate tasandite ja osade toimimist Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space