Kutseõpetaja
Õppekava kood
KAKPM.HR
Õppekava kuraator
Reeli Liivik
HTMi õppekava kood
135197
Õppekavaversiooni kood
KAKPM/19.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kutseõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Vocational Teacher
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused tervikliku akadeemilise hariduse ja kutseõpetaja tööks vajalike pädevuste omandamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab ja analüüsib kasvatusteaduslikke, kutseõppe ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
42.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
15.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0