Vene keele ja kirjanduse õpetaja
space
Õppekava kood
SKVOM.HT
Õppekava kuraator
Ekaterina Batrakova
HTMi õppekava kood
1646
Õppekavaversiooni kood
SKVOM/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Vene keele ja kirjanduse õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Russian Language and Literature
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Toetada tervikliku akadeemilise hariduse omandamist kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas vene keele ja kirjanduse erialal, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, eriala, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
48.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Praktika
24.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space