Dokumentaalfilm
space
Õppekava kood
BFAM.FK
Õppekava kuraator
Riho Västrik
HTMi õppekava kood
112777
Õppekavaversiooni kood
BFAM/20.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Õppekava nimetus e.k.
Dokumentaalfilm
Õppekava nimetus i.k.
Documentary Film
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon antud valdkonnas, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
kunstide magister
Õppekava eesmärgid
Õppekava on mõeldud ennekõike meedia-, tele- ja dokumentaalfilmi valdkonnas eelnevat haridust ja töökogemust omavatele aktiivsetele ja avatud inimestele, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab kriitiliselt hinnata olulisemaid sotsiaalseid ja kultuuriprotsesse ning meediakäsitlusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane selle läbima etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space