Linnakorraldus
space
Õppekava kood
HILNM.HT
Õppekava kuraator
Tauri Tuvikene
HTMi õppekava kood
80095
versiooni kood
HILNM/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Linnakorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Urban Governance
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsioloogia ja kulturoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (linnakorraldus)
Õppekava eesmärgid
Õppekava valmistab ette spetsialiste:
- kellel on laialdased teadmised linnakorraldusega seotud interdistsiplinaarsest teoreetilisest ja praktilisest teemaderingist;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud oskuse mõista ja analüüsida linna korraldamise aluseid ning üldisi põhimõtteid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space