Akadeemiline inglise keel (LCE7302.HT)
space
Õppeaine kood
LCE7302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline inglise keel
Õppeaine nimetus inglise k
Academic English
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ene Alas (õpetamise keel: inglise keel)
Mustafa Soysal (õpetamise keel: inglise keel)
Kevin Patrick Molloy (õpetamise keel: inglise keel)
Amitie Lee (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Akadeemilise sõnavara laiendamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine akadeemilisel tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Akadeemilise keeleoskuse tõstmine. Akadeemilise inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine.
Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus C1.2 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus C1.2 tasemel, kirjutamisoskus C1.2 tasemel. Ainekursusele registreerumise eeldus on inglise keele oskus C1.1 tasemel.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on tutvunud valdkonna põhimõistetega ja erialase terminoloogiaga;
- tunneb määratletud temaatilisi artikleid, oskab neis esile tuua põhi- ja kõrvalprobleeme ning neid oma kogemuse varal kommenteerida;
- suudab antud temaatika piires koostada grupi- ja individuaalseid ettekandeid ja neid keeleliselt õigesti ette kanda;
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele.
Õppejõud
Miriam McIlfatrick-Ksenofontov
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/24.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/23.HR)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/24.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Õigusteadus (AKOM/24-o.YK)
Ajalugu (AIAJM/24.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/24.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/24.HR)
Noorsootöö korraldus (TPNM/24.HR)
Riigiteadused (RIRIM/24-o.YK)
Õigusteadus (AKOM/24-t.YK)
Lastekaitse (STLKM/24-o.YK)
Koreograafia (KUKOM/24.FK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/24.HT)
Linnakorraldus (HILNM/24.HT)
Andragoogika (KAANM/24.HR)
Haridustehnoloogia (IFHTM/24.DT)
Sotsioloogia (RASLM/24-o.YK)
Psühholoogia (PSPSM/24.LT)
Nüüdismeedia (BFNMM/24.FK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/24-o.LT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/24.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/24.HT)
Nüüdiskultuur (HINKM/24.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/24.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/24-o.YK)
Kutseõpetaja (KAKPM/24.HR)
Politoloogia (RIPOM/24-t.YK)
Riigiteadused (RIRIM/24-t.YK)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/24.LT)
Lastekaitse (STLKM/24-t.YK)
Sotsioloogia (RASLM/24-t.YK)
Politoloogia (RIPOM/24-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/24-t.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/23.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Võrdlev filosoofia (HIFVM/24.HT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/24.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/24.HR)
Kunstiteraapiad (KUKTM/24.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/23-t.YK)
Sotsioloogia (RASLM/23-o.YK )
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/23.LT)
Riigiteadused (RIRIM/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIM/23-t.YK)
Politoloogia (RIPOM/23-o.YK)
Lastekaitse (STLKM/23-o.YK)
Õigusteadus (AKOM/23-o.YK)
Koreograafia (KUKOM/23.FK)
Õigusteadus (AKOM/23-t.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Lastekaitse (STLKM/23-t.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/23.HT)
Nüüdiskultuur (HINKM/23.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/23.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/23.HR)
Võrdlev filosoofia (HIFVM/23.HT)
Sotsioloogia (RASLM/23-t.YK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/23.HT)
Linnakorraldus (HILNM/23.HT)
Andragoogika (KAANM/23.HR)
Psühholoogia (PSPSM/23.LT)
Nüüdismeedia (BFNMM/23.FK)
Hariduse juhtimine (KAHJM/23.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/23.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/23.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/23.DT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/23.LT)
Ajalugu (AIAJM/23.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/23.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/23.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/23.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/23-o.YK)
Politoloogia (RIPOM/23-t.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/22.HT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/22.YK)
Ajalugu (AIAJM/22.HT)
Psühholoogia (PSPSM/22.LT)
Õigusteadus (AKOM/22-t.YK)
Võrdlev filosoofia (HIFVM/22.HT)
Nüüdiskultuur (HINKM/22.HT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/22.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Aasia uuringud (HILAM/22.HT)
Kasvatusteadused (KAKTM/22.HR)
Andragoogika (KAANM/22.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/22.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/22.HR)
Sotsioloogia (RASLM/22.YK)
Kirjandusteadus (EKKTM/22.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/22.DT)
Õigusteadus (AKOM/22-o.YK)
Kutseõpetaja (KAKPM/22.HR)
Nüüdismeedia (BFNMM/22.FK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/22.LT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/22.HT)
Linnakorraldus (MLLNM/22.HT)
Politoloogia (RIPOM/22.YK)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/22.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/22.DT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/22.HR)
Noorsootöö korraldus (TPNM/22.HR)
Riigiteadused (RIRIM/22.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/22.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Politoloogia (RIPOM/21.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/21.LT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/21.HR)
Noorsootöö korraldus (TPNM/21.HR)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/21.YK)
Nüüdismeedia (BFNMM/21.FK)
Sotsioloogia (RASLM/21.YK)
Aasia uuringud (HILAM/21.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/21.HT)
Riigiteadused (RIRIM/21.YK)
Õigusteadus (AKOM/21.YK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/21.LT)
Andragoogika (KAANM/21.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/21.HR)
Psühholoogia (PSPSM/21.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Koreograafia (KUKOM/21.FK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/21.DT)
Infoteadus (INITM/21.DT)
Kirjandusteadus (EKKTM/21.HT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/21.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/21.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/21.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/21.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/21.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/21.DT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/21.HR)
Sotsiaaltöö (STSTM/21.YK)
Ajalugu (AIAJM/21.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/21.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/20.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/20.HR)
Andragoogika (KAANM/20.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/20.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/20.HR)
Kutseõpetaja (KAKPM/20.HR)
Aasia uuringud (HILAM/20.HT)
Ajalugu (AIAJM/20.HT)
Noorsootöö korraldus (TPNM/20.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/20.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/20.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/20.HT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/20.HT)
Õigusteadus (AKOM/20.YK)
Nüüdismeedia (BFNMM/20.FK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/20.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/20.HT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/20.LT)
Politoloogia (RIPOM/20.YK)
Sotsioloogia (RASLM/20.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/20.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/20.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/20.YK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/20.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/20.LT)
Psühholoogia (PSPSM/20.LT)
Riigiteadused (RIRIM/20.YK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/20.DT)
Infoteadus (INITM/20.DT)
Kasvatusteadused (KAKTM/19.HR)
Riigiteadused (RIRIM/19.YK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/19.DT)
Ajalugu (AIAJM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/19.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/19.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/19.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/19.HR)
Sotsiaaltöö (STSTM/19.YK)
Andragoogika (KAANM/19.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/19.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/19.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Haridustehnoloogia (IFHTM/19.DT)
Noorsootöö korraldus (TPNM/19.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/19.LT)
Õigusteadus (AKOM/19.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/19.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/19.LT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/19.YK)
Psühholoogia (PSPSM/19.LT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/19.HT)
Infoteadus (INITM/19.DT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/19.LT)
Aasia uuringud (HILAM/19.HT)
Koreograafia (KUKOM/19.FK)
Nüüdismeedia (BFNMM/19.FK)
Linnakorraldus (MLLNM/19.HT)
Sotsioloogia (RASLM/19.YK)
Politoloogia (RIPOM/19.YK)
Noorsootöö korraldus (TPNM/18.HR)
Kirjalik tõlge (GRTKM/18.HT)
Psühholoogia (PSPSM/18.LT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/18.HT)
Riigiteadused (RIRIM/18.YK)
Sotsioloogia (RASLM/18.YK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/18.DT)
Infoteadus (INITM/18.DT)
Kommunikatsioon (KOKOM/18.FK)
Linnakorraldus (MLLNM/18.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/18.LT)
Nüüdismeedia (BFNMM/18.FK)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/18.LT)
Ajalugu (AIAJM/18.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/18.HR )
Eripedagoogika (KAEPM/18.HR )
Andragoogika (KAANM/18.HR )
Hariduse juhtimine (KAHJM/18.HR )
Kasvatusteadused (KAKTM/18.HR )
Kunstiteraapiad (KUKTM/18.LT)
Politoloogia (RIPOM/18.YK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/18.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/18.YK)
Kirjandusteadus (EKKTM/18.HT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/18.YK)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/18.LT)
Aasia uuringud (HILAM/18.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/18.LT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/17.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/17.HT)
Kasvatusteadused (KAKTM/17.HR)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/17.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/17.DT)
Infoteadus (INITM/17.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/17.HT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/17.LT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/17.YK)
Politoloogia (RIPOM/17.YK)
Kirjalik tõlge (GRTKM/17.HT)
Andragoogika (KAANM/17.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/17.HR)
Kunstiteraapiad (KUKTM/17.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/17.LT)
Psühholoogia (PSPSM/17.LT)
Riigiteadused (RIRIM/17.YK)
Haldusjuhtimine (RIHJM/17.YK)
Koreograafia (KUKOM/17.FK)
Nüüdismeedia (BFNMM/17.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/17.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Kommunikatsioon (KOKOM/17.FK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/18.HT)
Sotsioloogia (RASLM/17.YK)
Ajalugu (AIAJM/17.HT)
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM/17.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/17.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/17.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/17.YK)
Aasia uuringud (HILAM/17.HT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/17.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Maastike ökoloogia (MLGM/17.LT )
Politoloogia (RIPOM/16.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/16.LT)
Linnakorraldus (MLLNM/16.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/17.HT)
Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM/16.HT)
Andragoogika (KAANM/16.HR)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/16.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/16.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/16.YK)
Alushariduse pedagoog (KAALM/16.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/16.LT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/16.HR)
Noorsootöö korraldus (TPNM/16.HR)
Kirjalik tõlge (GRTKM/16.HT)
Ajalugu (AIAJM/16.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/16.HR)
Kirjandusteadus (EKKTM/16.HT)
Haldusjuhtimine (RIHJM/16.YK)
Riigiteadused (RIRIM/16.YK)
Sotsioloogia (RASLM/16.YK)
Psühholoogia (PSPSM/16.LT)
Antropoloogia (HIANM/16.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/16.LT)
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM/16.HT)
Maastike ökoloogia (MLGM/16.LT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/16.HT)
space