Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika (IFI7041.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7041.DT
vana ainekood
IFI7041
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika
Õppeaine nimetus inglise k
Data Analysis: Descriptive Statistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ülle Raavel (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada andmete kogumiseks, töötlemiseks ning lihtsama statistilise analüüsi läbiviimiseks vaja minevate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist. Tutvustada statistikapaketi kasutusvõimalusi andmete töötlemisel ning statistilisel analüüsil. Arendada teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemist, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi sobiva(te) analüüsimeetodi(te) valikuks ning analüüsi käigus saadud tulemuste korrektseks tõlgendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Statistiline andmestik, selle kogumine ning töötlemine. Statistiliste tunnuste tüübid. Kirjeldav statistika e. andmete kokkuvõtu- ning esitlusmeetodid: erinevad tabelid, diagrammid ja arvnäitajad.
Korrelatsioonanalüüs (statistiliste seoste kirjeldamine: seosekordajad ning risttabelid). Sobiva analüüsi- või esitlusmeetodi valik. Mitme valikuvõimalusega küsimuste analüüs. Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab koostada korrektse ülesehitusega andmestiku;
- püstitab andmetest ning eesmärkidest lähtuvalt statistilist analüüsi eeldavaid küsimusi;
- selgitab käsitletud kirjeldava statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
- eristab andmete/tunnuste tüüpe ning valib vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobiva analüüsi meetodi (käsitletud meetodite piires);
- kasutab juhendmaterjali abiga vastavat tarkvara lihtsama andmetöötluse ja -analüüsi läbiviimiseks.
Õppejõud
Kairi Osula, Triinu Jesmin, Jaanika Meigas
Lisainfo
Soovitav on omada eelteadmisi kontoritarkvara kasutamisest ja tabelarvutusest.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Tervisejuht (HKTJR/23.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/23.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/23.HK)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/23.DT)
Liiklusohutus (HKLOR/22.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/22.HK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/23.DT)
Tervisejuht (HKTJR/22.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/21.HK)
Tervisejuht (HKTJR/21.HK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/22.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/22.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/21.HK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/21.DT)
Tervisejuht (HKTJR/20.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/20.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/20.HK)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/21.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/21.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/19.HK)
Tervisejuht (HKTJR/19.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/19.HK)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/20.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/20.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/20.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/19.DT)
Tervisejuht (HKTJR/18.HK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/19.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/18.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/18.HK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/18.DT)
Liiklusohutus (HKLOR/17.HK)
Klassiõpetaja (KAKLI/15.HR)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/18.DT)
Tervisejuht (HKTJR/17.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/17.HK)
Klassiõpetaja (KAKLI/14.HR)
Tervisejuht (HKTJR/16.HK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/17.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/17.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/16.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/16.HK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/16.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/16.DT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/15.HT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/15.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/15.HK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/15.HT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Liiklusohutus (HKLOR/15.HK)
Tervisejuht (HKTJR/15.HK)
Klassiõpetaja (KAKLI/13.HR)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/15.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/15.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALB/14.HR)
Kutsepedagoogika (KAKPB/14.HR)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/14.LT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/14.HT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Kehakultuur (TSKB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/14.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Alushariduse pedagoog (TPALB/14.HR)
Eesti filoloogia (EKEB/14.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/12.HR)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/15.DT)
Liiklusohutus (HKLOR/14.HK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/14.LT)
Tervisejuht (HKTJR/14.HK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/14.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/13.LT)
Alushariduse pedagoog (KAALB/13.HR)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/14.DT)
Infoteadus (INITB/13.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/13.LT)
Alushariduse pedagoog (TPALB/13.HR)
Referent-toimetaja (EKRTB/13.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/13.HK)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Tervisejuht (HKTJR/13.HK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/13.HR)
Kehakultuur (TSKB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/13.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/13.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/13.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/12.HR)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/12.HT)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Referent-toimetaja (EKRTB/12.HT)
Infoteadus (INITB/12.DT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Ristmeedia (BFRB/12.FK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/12.HT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/13.DT)
Alushariduse pedagoog (KAALB/12.HR)
Liiklusohutus (HKLOR/12.HK)
Tervisejuht (HKTJR/12.HK)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Kehakultuur (TSKB/12.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/12.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/12.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_2.YK)
Tervisejuht (HKTJR/11.HK)
Infoteadus (INITB/11.DT)
Liiklusohutus (HKLOR/11.HK)
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_1.YK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/12.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Psühholoogia (PSPSB/11.LT)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/11.YK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/11.HK)
Kehakultuur (TSKB/11.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/11.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Infoteadus (INITB/10.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Kehakultuur (TSKB/10.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/10.LT)
Tervisejuht (HKTJR/10.HK)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/10.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1.YK)
Liiklusohutus (HKLOR/10.HK)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/10.HK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/11.DT)
Klassiõpetaja (HKKL/08.HR)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/11.DT)
Kutseõpetaja (KAKOM/11.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2e.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1e.YK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/11.DT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10-T.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10-1.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/10.DT)
Kehakultuur (TSKB/09.LT)
Kutseõpetaja (KAKOM/10.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/10.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/10.DT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Tervisejuht (HKTJR/09.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/09.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Infoteadus (INITB/09.DT)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Kunstiteraapiad (KUKTM/10.LT)
Pedagoogiline nõustamine (KAPNM/10.HR)
Klassiõpetaja (HKKL/06.HR)
Infoteadus (INITB/08.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/08.FK)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/10.DT)
Tervisejuht (HKTJR/08.HK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/08-T.FK)
Infoteadus (INITB/08-2.DT)
Kehakultuur (TSKB/08.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/08.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/08.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Infoteadus (INITB/08-1.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/09.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Infoteadus (INITB/07.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/08.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/07.LT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/08.DT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/07.FK)
Klassiõpetaja (HKKL/05/1.HR)
Psühholoogia (PSPSB/07.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Infoteadus (INITB/06.DT)
Psühholoogia (PSPSB/05.LT)
Infoteadus (INITB/05.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
Kehakultuur (TSKB/00.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space