Kehakultuuri õpetaja
space
Õppekava kood
TSKOM.LT
Õppekava kuraator
Saima Kuu
HTMi õppekava kood
1737
Õppekavaversiooni kood
TSKOM/16.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kehakultuuri õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Physical Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad Kehakultuuris või sellele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (kehakultuuri õpetaja)
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused tervikliku akadeemilise hariduse omandamiseks kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas kehakultuuri erialal, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, eriala, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
33.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
24.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space