Pedagoogiline nõustamine
space
Õppekava kood
KAPNM.HR
HTMi õppekava kood
3364
Õppekavaversiooni kood
KAPNM/10.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Pedagoogiline nõustamine
Õppekava nimetus i.k.
Educational Guidance
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
60
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
2
Juurdepääsu tingimused
Vähemalt 4- aastane kõrgharidus (160 AP) ja õpetaja kvalifikatsiooni olemasolu, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (pedagoogiline nõustamine)
Õppekava eesmärgid
- Toetada uurimusliku lähenemise ning nõustamisalaste pädevuste ja valmiduse kujunemist isikliku pedagoogilise tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
10.0
Erialaained
28.0
Vabaained
7.0
Lõputöö
15.0
Kokku
60.0
space
space
space
space