Alushariduse pedagoog
space
Õppekava kood
KAALB.HR
Õppekava kuraator
Evelyn Neudorf
HTMi õppekava kood
1541
Õppekavaversiooni kood
KAALB/13.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Alushariduse pedagoog
Õppekava nimetus i.k.
Early Childhood Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Koolieelikute õpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjalise kasvatusteadusliku hariduse omandamiseks alushariduse valdkonnas; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab baasteadmisi kasvatusteadusest, süsteemseid teadmisi eelkoolipedagoogikast, lapse arengu seaduspärasustest, ainedidaktikatest ja teadusliku uurimistöö alustest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
128.0
Vabaained
24.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space