Andmeanalüüs: üldistav statistika (IFI7044.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7044.DT
vana ainekood
IFI7044
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeanalüüs: üldistav statistika
Õppeaine nimetus inglise k
Data Analysis: Inferential Statistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kairi Osula (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused erinevuste ja seoste statistilist usaldusväärsust peegeldava analüüsi läbiviimiseks vaja minevate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks. Tutvustada tuntud statistikapaketi SPSS võimalusi üldistava statistika põhimeetodite kasutamisel. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi sobiva(te) analüüsimeetodi(te) valikuks ning analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üldkogum ja valim. Normaaljaotuse idee. Parameetrilised ja mitteparameetrilised analüüsimeetodid. Statistiline üldistamine: t-test, x2-test, dispersioonanalüüs, Kruskal-Wallise test; seosekordajate statistiline olulisus.
Sobiva analüüsi- ja esitlusmeetodi valik
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab kogemust andmetest lähtuvate ning statistilist üldistamist eeldavate küsimuste püstitamiseks;
- mõistab käsitletud üldistava statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
- oskab eristada andmete/tunnuste tüüpe ning valida vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi meetodid (käsitletud meetodite piires);
- oskab juhendmaterjali abiga kasutada vastavat tarkvara andmetöötluse ja üldistava statistika meetoditel põhineva analüüsi läbiviimiseks.
Õppejõud
Kairi Osula, Triinu Jesmin
Lisainfo
Aine IFI7044 "Andmeanalüüs: üldistav statistika" vajab eelteadmisi aine IFI7041 "Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika" mahus.

Kontakttundides osalemine ei ole kohustuslik va esimene kord (eeldab seminari ajaks eelneva tunni materjali iseseisvat omandamist).

Eksami hinde saamiseks peavad olema positiivsele tulemusele esitatud mõlemad osad (kirjalik test, is.töö), st. et ei piisa vaid testi või koduste ülesannete esitamisest.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/24.DT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/24.LT)
Linnakorraldus (HILNM/24.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/24.LT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/23.LT)
Linnakorraldus (HILNM/23.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/23.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/23.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/23.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/22.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/22.LT)
Linnakorraldus (MLLNM/22.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/22.DT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/22.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/21.DT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/21.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/21.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/21.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/20.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/20.HT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/20.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/20.LT)
Heaolu ja tervisekäitumine (TSTM/20.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/20.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/20.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Linnakorraldus (MLLNM/19.HT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/19.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/19.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/19.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/19.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/19.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/18.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/18.DT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/18.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/18.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/17.DT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/17.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/17.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/17.DT)
Linnakorraldus (MLLNM/17.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/17.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/16.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/16.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/17.LT )
Klassiõpetaja (HKKL/13.HR)
Kunstiteraapiad (KUKTM/16.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/16.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/16.LT)
Linnakorraldus (MLLNM/16.HT)
Maastike ökoloogia (MLGM/16.LT)
Ajalugu (AIAJM/15.HT)
Klassiõpetaja (HKKL/12.HR)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/15.LT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/15.DT)
Filosoofia (HIFIM/15.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/15.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Infoteadus (INITM/15.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/15.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/15.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/15.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/15.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/15.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/15.DT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/15.HT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/15.YK)
Linnakorraldus (HILNM/15.HT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/15.DT)
Maastike ökoloogia (MLGM/14.LT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/14.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/14.LT)
Füüsika (MLFM/14.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/14.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/14.YK)
Linnakorraldus (HILNM/14.HT)
Filosoofia (HIFIM/14.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/14.LT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/14.YK)
Eripedagoogika (KAEPM/14.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/14.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/14.DT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/14.LT)
Infoteadus (INITM/14.DT)
Matemaatika (MLMM/14.DT)
Ajalugu (AIAJM/14.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Infoteadus (INITM/13.DT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/13.YK)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/13.DT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/13.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/13.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/13.YK)
Matemaatika (MLMM/13.DT)
Füüsika (MLFM/13.LT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/13.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/13.LT)
Filmikunst (BFFVM/13.FK)
Ajalugu (AIAJM/13.HT)
Linnakorraldus (HILNM/13.HT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/13.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/13.LT)
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM/13.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/13.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/13.LT)
Filosoofia (HIFIM/13.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/13.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/10.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/12.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/12.LT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/12.HT)
Filosoofia (HIFIM/12.HT)
Dokumendihaldus (INDHM/12.DT)
Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist) (MLBM/12.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/12.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/12.LT)
Sotsiaaltöö (STSTM/12.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/12.YK)
Kommunikatsioon (EKKOM/12.FK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/12.DT)
Matemaatika (MLMM/12.DT)
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika (HIKSM/12.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/12.LT)
Linnakorraldus (HILNM/12.HT)
Füüsika (MLFM/12.LT)
Info- ja teadmusjuhtimine (INIJM/12.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/12.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/12.DT)
Ajalugu (AIAJM/12.HT)
Maastike ökoloogia (MLGM/12.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/11.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/11.LT)
Dokumendihaldus (INDHM/11.DT)
Matemaatika (MLMM/11.DT)
Füüsika (MLFM/11.LT)
Info- ja teadmusjuhtimine (INIJM/11-E.DT)
Dokumendihaldus (INDHM/11-E.DT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11.LT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/11.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/11.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMM/12.FK)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/11.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/11.LT)
Info- ja teadmusjuhtimine (INIJM/11.DT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/11.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/11.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/11.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/11.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/11.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11K.LT)
Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist) (MLBM/11.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/10.DT)
Dokumendihaldus (INDHM/10.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/10.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/10.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/10.LT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/10.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/10.DT)
Maastike ökoloogia (MLGM/10.LT)
Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist) (MLBM/10.LT)
Füüsika (MLFM/10.LT)
Matemaatika (MLMM/10.DT)
Rakenduslik sotsiaaltöö (STRSM/10.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/10.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/10.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/10.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/10.DT)
Info- ja teadmusjuhtimine (INIJM/10-E.DT)
Dokumendihaldus (INDHM/08-E.DT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/09.YK)
Dokumendihaldus (INDHM/08.DT)
Rakenduslik sotsiaaltöö (STRSM/09.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/08.YK)
Rakenduslik sotsiaaltöö (STRSM/07.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/09.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/06.YK)
Dokumendihaldus (INDHM/10-E.DT)
Info- ja teadmusjuhtimine (INIJM/10.DT)
Füüsika (MLFM/09.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/09.LT)
Rakenduslik sotsiaaltöö (STRSM/08.YK)
Sotsiaaltöö (STSTM/07.YK)
space