Kirjalik tõlge
space
Õppekava kood
GRTKM.HT
Õppekava kuraator
Triin van Doorslaer
HTMi õppekava kood
1672
Õppekavaversiooni kood
GRTKM/14.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kirjalik tõlge
Õppekava nimetus i.k.
Translation
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon mistahes erialal. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (kirjalik tõlge)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused kõrgetasemelise erialase kompetentsuse kujunemiseks ja süvateadmiste saavutamiseks tarbetekstide tõlkimiseks riigiasutustes, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laialdasi erialaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis on vajalikud tööks tõlkijana riigiasutustes, ettevõtetes, rahvusvahelistes ja muudes organisatsioonides Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
80.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
16.0
Kokku
120.0
space
space
space
space