Filosoofia
space
Õppekava kood
HIFIM.HT
Õppekava kuraator
Tõnu Viik
HTMi õppekava kood
80121
Õppekavaversiooni kood
HIFIM/15.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Filosoofia
Õppekava nimetus i.k.
Philosophy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (filosoofia)
Õppekava eesmärgid
Võimaldada filosoofia erialal bakalaureuse kraadi omandanutel süvendada oma filosoofia-alaseid teadmisi, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süvendatud teadmisi filosoofia põhivaldkondadest ja nende valdkondade olulisematest autoritest ning tekstidest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
120 ainepunkti, millest üldained moodustavad 8 EAP, erialaained 66 AP, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
66.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space