Reklaam ja imagoloogia
space
Õppekava kood
KORMM.FK
Õppekava kuraator
Linnar Priimägi
HTMi õppekava kood
107825
Õppekavaversiooni kood
KORMM/12.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Reklaam ja imagoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Advertising Studies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Vastuvõtu tingimused:
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (reklaam ja imagoloogia)
Õppekava eesmärgid
Kujundada süsteemne teadmine tänapäevastest kommunikatsiooni- teooriatest, meetoditest ja rakendustest, kitsamalt turunduskommunikatsiooni sh. reklaami spetsiifikast; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab tänapäevaseid kommunikatsiooni teooriaid ja meetodeid, oskab neid rakendada Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava sätestab lõpetamise tingimuseks: ühe võõrkeele oskuse taseme tõstmine ühe Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemevõrra õpingute jooksul (v.a üliõpilased, kes omavad taset Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
66.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space