Filmikunst
space
Õppekava kood
BFFVM.FK
Õppekava kuraator
Tiina Lokk
HTMi õppekava kood
1669
Õppekavaversiooni kood
BFFVM/13.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Filmikunst
Õppekava nimetus i.k.
Film Arts
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
kunstide magister
Õppekava eesmärgid
Toetada üliõpilase eeldatavat loomepotentsiaali avanemist filmialadel ning luua tingimused selle maksimaalseks realiseerumiseks tööturul.
Õppekava õpiväljundid
- omab süvendatud teadmisi filmikunstist erialalise fookusega ühes filmivaldkonnas ning suudab analüüsida audiovisuaalkunsti valdkondade ja erialade omavahelisi seoseid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane selle läbima etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
72.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space