Matemaatika
space
Õppekava kood
MLMM.DT
Õppekava kuraator
Mart Abel
HTMi õppekava kood
1719
Õppekavaversiooni kood
MLMM/11.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Matemaatika
Õppekava nimetus i.k.
Mathematics
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodus- ja täppisteadused
Õppekavagrupp
matemaatika ja statistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Luua õppijale võimalused matemaatiku professionaalse pädevuse omandamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süvendatud teadmisi matemaatika ja matemaatika rakenduste mingis kitsamas valdkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
59.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space