Info- ja teadmusjuhtimine
space
Õppekava kood
INIJM.DT
Õppekava kuraator
Sirje Virkus
HTMi õppekava kood
3104
Õppekavaversiooni kood
INIJM/11-E.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Info- ja teadmusjuhtimine
Õppekava nimetus i.k.
Information and Knowledge Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (infojuhtimine)
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused teadmiste ja oskuste kujunemiseks teabeküllase infokeskkonna kujundamiseks ning info- ja teadmusprotsesside juhtimiseks organisatsioonis; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- valdab teadmisi organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise protsessidest, nende juhtimisest ning matsioonilise infrastruktuuri kujunemisest ja kujundamisest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava läbimine mahus 120 EAP, sh magistritöö kaitsmine või magistrieksami sooritamine.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
19.0
Erialaained
71.0
Vabaained
15.0
Lõpueksam
15.0
Kokku
120.0
space
space
space
space