Füüsika
space
Õppekava kood
MLFM.LT
Õppekava kuraator
Tõnu Laas
HTMi õppekava kood
1716
Õppekavaversiooni kood
MLFM/12.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Füüsika
Õppekava nimetus i.k.
Physics
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodus- ja täppisteadused
Õppekavagrupp
füüsikalised loodusteadused
Õppekavarühm
Füüsika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Loodusteaduste bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Luua õppijale võimalused füüsiku professionaalse pädevuse omandamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süvendatud teadmisi valitud füüsika ja füüsika rakenduste valdkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava peab olema läbitud täies mahus, sh sooritatud kohustuslikud õppeained ja valikained, koostatud ja kaitstud lõputöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
66.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space