Eripedagoogika
space
Õppekava kood
KAEPM.HR
Õppekava kuraator
Tiiu Tammemäe
HTMi õppekava kood
1666
Õppekavaversiooni kood
KAEPM/14.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eripedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Special Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Klassiõpetaja koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Eripedagoogi peaerialale kandideerijal peab olema bakalaureusekraad eripedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (eripedagoogika)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused eripedagoogilise hariduse omandamiseks magistriõppe tasemel ja luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub kasvatusteadustes, oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemust eripedagoogikas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
72.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space