Maastike ökoloogia
space
Õppekava kood
MLGM.LT
Õppekava kuraator
Reimo Rivis
HTMi õppekava kood
1712
Õppekavaversiooni kood
MLGM/11.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Maastike ökoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Landscape Ecology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkonnateadused
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon loodusteaduste valdkonnas. Suutlikkus läbida õpingute jooksul vähemalt üks ingliskeelne õppeaine. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused terviklikuks akadeemiliseks loodusgeograafiliseks süvahariduseks, iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks ning õpingute jätkamiseks doktoriõppes. Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised geoteaduste ja ökoloogia üldistest ja põhilistest seadustest, nende katselistest ja teoreetilistest alustest ning interdistsiplinaarsusest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
59.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space