Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
space
Õppekava kood
STSPM.YK
Õppekava kuraator
Ingrid Sindi
HTMi õppekava kood
1733
Õppekavaversiooni kood
STSPM/10.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Õppekava nimetus i.k.
Social Pedagogics and Child Protection
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal või rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse)
Õppekava eesmärgid
- Luua süsteemne ülevaade erialast sotsiaalpedagoogika kutsestandardist lähtuvalt; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet ja süvateadmisi inimese, ühiskonna ja institutsioonide seostest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
15.0
Erialaained
60.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space