Otsustusanalüüs (MLJ7020.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ7020.LT
vana ainekood
MLJ7020
Õppeaine nimetus eesti k
Otsustusanalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Decision Analysis
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaainete kohustuslik aine. Kursuse eesmärgiks on arendada osavõtjais võimekus võtta operatiivselt vastu efektiivseid otsuseid kasutades teadmisi ja tööriistu, mis võimaldavad analüüsida ja modelleerida mõõdetavaid kontrollitavaid või juhuslikke faktoreid ning nendevahelisi seoseid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb loengutest ja seminaridest ning on suunatud keskkonna juhtimise mudelite arendamise ja analüüsi meetodite tundma õppimisele kaasates kriitiliste ja juhuslike faktorite Monte-Carlo simulatsiooni, analüüsides otsustuspuid või hinnates info olulisust kasutades multikriteerium-analüüsi meetodeid. Kodutööna koostatakse ja kantakse seminaris valikuliselt ette umbes 12 referaati.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab mitmekülgse ettekujutuse põhilistest otsustusanalüüsi teoreetilistest seisukohtadest ja analüüsitehnikatest;
- oskab lahendada lihtsamaid probleeme ning olema valimis efektiivselt töötama töögrupis, mille eesmärgiks on võtta vastu optimaalne otsus.
Õppejõud
Kadi Padur, MSc
space