Dokumendihaldus
space
Õppekava kood
INDHM.DT
Õppekava kuraator
Liivi Aarma
HTMi õppekava kood
3081
Õppekavaversiooni kood
INDHM/08.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Dokumendihaldus
Õppekava nimetus i.k.
Records Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (dokumendihaldus)
Õppekava eesmärgid
- Toetada pädevuse kujunemist kaasaegse organisatsiooni dokumendi- ja arhiivisüsteemi kujundamiseks ja haldamiseks nii avalikus- kui erasektoris; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud dokumendihalduse baasteadmisi ja oskusi infohalduse kontekstis Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
120 EAP (ainepunkti), millest üldained moodustavad 8 EAP, erialaained 66 EAP, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
19.0
Erialaained
56.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space