Sotsiaaltöö
space
Õppekava kood
STSTM.YK
Õppekava kuraator
Mariann Märtsin
HTMi õppekava kood
1734
Õppekavaversiooni kood
STSTM/09.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaaltöö
Õppekava nimetus i.k.
Social Work
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad sotsiaaltöö erialal või rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (sotsiaaltöö)
Õppekava eesmärgid
- Toetada teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute kujunemist, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädev neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
15.0
Erialaained
44.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
104.0
space
space
space
space