Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika
space
Õppekava kood
HIKSM.HT
Õppekava kuraator
Eneken Laanes
HTMi õppekava kood
100521
Õppekavaversiooni kood
HIKSM/12.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika
Õppekava nimetus i.k.
Comparative Literature and Cultural Semiotics
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Humanitaaria, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon humanitaar- või sotsiaalteadustes; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika)
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused omandada oskus orienteeruda humanitaarteaduste üldises problemaatikas, meetodites ja mõistetes ning oskus luua ja ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab orienteeruda humanitaarteaduste kesksetes teooriates, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
66.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space