Eelpraktika (KAT7008.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7008.HR
vana ainekood
KAT7008
Õppeaine nimetus eesti k
Eelpraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Preliminary Practice
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kasvatusteaduslike teadmiste seostamiseks koolitegelikkusega;
Toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna vaatlemise ning analüüsimise oskuse kujunemist;
Toetada üliõpilase kohanemist õpetaja rolliga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eelpraktika on põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajate jaoks jagatud kaheks etapiks.
I etapi korraldus ja sisu on seotud õpetajakoolituse kasvatusteaduslike õppeainetega. Praktika toimub sügissemestril neljal kindlaks määratud päeval Tallinna üldhariduskoolides. I etapi ülesanded antakse ning nende analüüs toimub ainetes KAT 7001, KAT 7002, KAT 7003.
Vaatlusülesanded on seotud:
1. inimese füüsilise, sotsiaalse ja emotsionaalse ning vaimse arenguga,
2. kooli õpikeskkonnaga,
3. õppimise eesmärkide ja metoodikaga.
Vaatluspäeval jälgib üliõpilane vähemalt kolme tundi. Vaatluse tulemuste põhjal täidab üliõpilane iseseisvalt loengus saadud ülesanded, millele saadakse tagasisidet koolikülastusele järgnevas aineseminaris.
II etapp toimub kevadsemestril ühe õppenädala jooksul Tallinna üldhariduskoolides. II etapile pääsemise eelduseks on I etapi ülesannete täitmine. Kooli minekule eelneb praktika korraldust ja ülesandeid tutvustav seminar ülikoolis.

Pedagoogika eriala praktika toimub kahe nädala jooksul (s.t ühes etapis).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab näha seoseid koolitegelikkuse ja kasvatusteaduslikes õppeainetes omandatavate teoreetiliste teadmiste vahel;
- oskab vaadelda ja analüüsida kooli õpikeskkonda, õppetunni läbiviimist, õpilaste tegevust tunnis ja õpetaja erinevaid tööülesandeid koolis.
- mõtestab koolis toimuvat õpetaja rollist lähtuvalt ning järgib professionaalseid ja eetilisi nõudeid.
Õppejõud
lekt Mai Normak
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Kehakultuur (TSKB/15.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/15.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/15.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/15.DT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/15.FK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/15.DT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/15.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/15.HT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/15.HT)
Kehakultuur (TSKB/14.LT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/15.HT)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/15.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/15.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/15.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/15.HT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/15.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/15.HR)
Kehakultuur (TSKB/13.LT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/14.HT)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/14.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/14.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/14.LT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/14.LT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/14.HT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/14.LT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/14.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/14.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/14.HR)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/14.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/14.LT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/14.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/14.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/14.DT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/14.LT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/14.FK)
Muusikaõpetaja (KUMOM/13.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/00.HR)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/13.LT)
Kehakultuur (TSKB/12.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/13.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/13.HT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/13.HT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/13.HT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/13.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/13.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/13.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/13.LT)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/13.HT)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/13.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/13-2.HR)
Kunstiõpetaja (KUKUM/13.FK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/13.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/13.LT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/13.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/13.HR)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/12.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/12.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/12.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/12.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/12.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/12.LT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/12.LT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/12.DT)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/12.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/12-2.HR)
Pedagoogika (KAPB/11H.HR)
Muusikaõpetaja (KUMOM/12.FK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/12.LT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/12.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/12.HT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/12.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/12.DT)
Pedagoogika (KAPB/11L.HR)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/12.HT)
Pedagoogika (KAPB/10L.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/11.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/11-2.HR)
Muusikaõpetaja (KUMOM/11.FK)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/11.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/11.HR)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/11.LT)
Vene keele kui võõrkeele õpetaja (SKVVM/11.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/11.LT)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/11.HT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/11.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/10H.HR)
Koreograafia (KUKOM/11.FK)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/11.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/11.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/11.DT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/11.HT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/11.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/11.HT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/11.HT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/11.FK)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11K.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/10.LT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/10.LT)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Vene keele kui võõrkeele õpetaja (SKVVM/10.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/10-2.HR)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Muusikaõpetaja (KUMOM/10_T.FK)
Muusikaõpetaja (KUMOM/10_E.FK)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/10K.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/10.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/10.LT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/10.LT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/10.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/10.HT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/10.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/10.HT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/10.HT)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/10.HT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/10.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/10.HT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/10.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/10.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/10.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/10.DT)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/10.HT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/09.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/09.LT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/09.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/09.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/09K.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/09.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/09.HT)
Koreograafia (KUKOM/09.FK)
Kunstiõpetaja (KUKUM/08.FK)
Muusikaõpetaja (KUMOM/08_2.FK)
Muusikaõpetaja (KUMOM/08_1B.FK)
Muusikaõpetaja (KUMOM/08_2B.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/08.HT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/08_1.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/08.LT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/07.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/07.HT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/06.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/06.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/05.HT)
Kehakultuur (TSKB/00.LT)
space