Mitme aine õpetaja
space
Õppekava kood
KAMOM.HR
Õppekava kuraator
Kadi Georg
HTMi õppekava kood
1634
versiooni kood
KAMOM/15.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Mitme aine õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Several Subjects
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mis sisaldab üldhariduskoolis õpetatavate ainete koolitust kõrgkooli tasemel: Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (mitme aine õpetaja)
Õppekava eesmärgid
- luua võimalused tervikliku akadeemilise hariduse omandamiseks kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas mitme aine õpetaja erialal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab kasvatusteaduslikke, eriala, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, - teooriaid ja uurimismeetodeid ning oskab neid rakendada õpetajatöös Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
12.0
Praktika
14.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
16.0
Kokku
120.0
space
space
space
space