Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes (KAT7022.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7022.HR
vana ainekood
KAT7022
Õppeaine nimetus eesti k
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Qualitative and Quantitative Methods in Educational Studies
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade teaduslikust meetodist kasvatusteaduste kontekstis ning toetada üliõpilaste magistritööga alustamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse teemad:
1. Teadustöö olemus ja põhinõuded. Eetika teadustöös.
2. Uurimistöö etapid. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid.
3. Uurimisprobleem ja –küsimus. Akadeemiline keel.
4. Andmete kogumine ja analüüs – kvantitatiivsed uurimismeetodid.
5. Andmete kogumine ja analüüs – kvalitatiivsed uurimismeetodid.
6. Tulemuste esitamine ja tõlgendamine. Vormistusnõuded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet teaduslikust meetodist;
- teab kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite peamisi omadusi ning erinevusi.
- oskab püstitada enda magistritöö uurimisküsimused;
- oskab kavandada enda magistritöö andmekogumise meetodi.
Õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/15.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/15.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/15.DT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/15.FK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/15.DT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/15.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/15.HT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/15.HT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/15.HT)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/15.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/15.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/15.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/15.HT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/15.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/15.HR)
Kunstiõpetaja (KUKUM/14.FK)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/14.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/14.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/14.LT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/14.LT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/14.HT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/14.LT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/14.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/14.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/14.HR)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/14.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/14.LT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/14.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/14.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/14.DT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/14.LT)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/14.HT)
space