Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes (KAT7022.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7022.HR
vana ainekood
KAT7022
Õppeaine nimetus eesti k
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Qualitative and Quantitative Methods in Educational Studies
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade teaduslikust meetodist kasvatusteaduste kontekstis ning toetada üliõpilaste magistritööga alustamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse teemad:
1. Teadustöö olemus ja põhinõuded. Eetika teadustöös.
2. Uurimistöö etapid. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid.
3. Uurimisprobleem ja –küsimus. Akadeemiline keel.
4. Andmete kogumine ja analüüs – kvantitatiivsed uurimismeetodid.
5. Andmete kogumine ja analüüs – kvalitatiivsed uurimismeetodid.
6. Tulemuste esitamine ja tõlgendamine. Vormistusnõuded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet teaduslikust meetodist;
- teab kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite peamisi omadusi ning erinevusi.
- oskab püstitada enda magistritöö uurimisküsimused;
- oskab kavandada enda magistritöö andmekogumise meetodi.
Õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/15.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/15.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/15.DT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/15.FK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/15.DT)
Kunstiõpetaja (KUKUM/15.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/15.HT)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/15.HT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/15.HT)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/15.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/15.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/15.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/15.HT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/15.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/15.HR)
Kunstiõpetaja (KUKUM/14.FK)
Eesti keele kui teise keele õpetaja (EKEVM/14.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/14.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/14.LT)
Füüsikaõpetaja (MLFOM/14.LT)
Saksa keele õpetaja (GRSOM/14.HT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/14.LT)
Muusikaõpetaja (KUMOM/14.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/14.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/14.HR)
Inglise keele õpetaja (GRIOM/14.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/14.LT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/14.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/14.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/14.DT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/14.LT)
Prantsuse keele õpetaja (GRPOM/14.HT)
space