Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
space
Õppekava kood
AIAOM.HT
Õppekava juht
Hanna-Liis Kaarlõp
HTMi õppekava kood
1654
versiooni kood
AIAOM/05.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of History and Civic
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
Õppekava eesmärgid
Kujundada valmisolek tööks teaduspõhise ja uurimusliku lähenemisega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ning pidevaks professionaalseks enesearendamiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab ülevaadet kasvatusteaduslikest, eriala- ja ainedidaktikaalastest põhimõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest ning õppija arengust Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Aineõpingud
33.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
60.0
Ainedidaktika
0.0
Praktika
0.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
15.0
Kokku
120.0
space
space
space
space