Kõrvalaine praktika (AIE7112.HT)
space
Õppeaine kood
AIE7112.HT
vana ainekood
AIE7112
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrvalaine praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1.siduda didaktika- ja metoodikaalased teadmised koolitegelikkusega,
2.toetada üliõpilaste oskust suhelda kooliperega (tulevase) õpetaja rollis,
3.võimaldada üliõpilasel saada kogemusi ning areneda ajaloo õpetajana põhikoolis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisva töö oskuste kujundamine toimetulekuks ajaloo õpetajana
põhikoolis.
Praktika käigus kuulab-vaatleb üliõpilane ja seejärel annab koolis
vajaliku arvu erialatunde ehk praktiseerib praktikant-õpetajana.
Analüüsimisoskuse kujundamine ja eneserefleksiooni oskuse
arendamine.
Ainemetoodika ja kasvatustöö põhimõtete rakendamine reaalses
koolielus.
Tutvumine ajaloo õpetamise praktiliste väljundite ja põhimõtetega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1.üliõpilane oskab näha seoseid koolitegelikkuse ja ainedidaktika kursuse raames omandatavate teadmiste vahel,2.üliõpilane suudab koolis käituda ja seal nähtut mõtestada õpetaja rollist lähtuvalt,3.üliõpilane oskab ainetundi läbi viia 1.mõistes erialaste teadmiste, nendega seotud oskuste ning väärtushinnangute rolli õpilase arengus,2.teades aine õpisisu,3.kasutades otstarbekat õpetamise metoodikat.Üliõpilane on tutvunud kooli dokumentatsiooniga, kooli õppekava ajalooõpetuse ainekava analüüsimine, vaadelnud aineõpetaja (ja kaasüliõpilaste) õppetundide, viinud ise läbi ainetunde, on suuteline eneseanalüüsiks.
Õppejõud
Toomas Kravik (aine metoodik)
space