Ajaloo põhiperioodid (AIG6027.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6027.HT
vana ainekood
AIG6027
Õppeaine nimetus eesti k
Ajaloo põhiperioodid
Õppeaine nimetus inglise k
Main Periods of Western History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süsteemse ülevaate saamiseks Lääne tsivilisatsiooni peamistest arengujärkudest ja olulisematest sündmustest ajastuste lõikes.
Tagada tingimused, mis võimaldaksid üliõpilastel omandada oskuse defineerida inimühiskonna arengu põhietappe, ning iga perioodi iseloomulikke arengujooni ja omapära.
Võimaldada omandada ülevaade erinevate ajastute ajaloo ja kultuuripärandi seost tänapäevaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate Euroopa ajaloost alates kiviajast kuni kaasajani selle peamiste järkude kaupa. Iga ajajärgu puhul antakse poliitilise ajaloo kõige olulisematest sündmustest, peamistest sotsiaalsetest tendentsidest, ajajärgule omasest poliitilisest struktuuridest, religioossetest ideedest, kultuuri üldiseloomust ja selle silmapaistvamatest saavutustest. Tegemist on sissejuhatava kursusega, loomaks eeldused järgnevateks õpinguteks üksikperioodi süvendatult käsitlevate kursuste lõikes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab defineerida ja kirjeldada inimühiskonna arengu põhietappe, ning iga perioodi iseloomulike arengujooni ja omapära;
- teab iga ajastu olulisemaid sündmusi;
- oskab kirjeldada lühidalt erinevate ajastute riiklust ja ühiskonda;
- teab nimetada olulisemaid jooni ajastu kultuuris ja tuua esile peamisi arengutendentse;
- valdab ajastutega seonduvat baasterminoloogiat ning oskab seda kasutada mineviku kirjeldamisel ning mõtestamisel.
Õppejõud
Helena Sepp, MA; Mirja Ots, MA; Sergei Stadnikov, MA; venekeelne rühm: Toomas Kravik, MA
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Rootsi filoloogia (GRR3B/20.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/15.FK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/15.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/15.HT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/15.HT)
Antropoloogia (HIANB/15.HT)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Aasia uuringud (HILAB/15.HT)
Vene filoloogia (SKVB/15.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/15.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/15.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/15.HT)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/14.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/14.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/14.HT)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Vene filoloogia (SKVB/14.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/14.HT)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Antropoloogia (HIANB/14.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/14.HT)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Aasia uuringud (HILAB/14.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/14.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/13.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/13.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/13.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/13.HT)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Vene filoloogia (SKVB/13.HT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/13.HT)
Antropoloogia (HIANB/13.HT)
Aasia uuringud (HILAB/13.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/13.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/12.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/12.HT)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Aasia uuringud (HILAB/12.HT)
Filmikunst (BFFVB/12.FK)
Vene filoloogia (SKVB/00.HT)
Antropoloogia (HIANB/12.HT)
Vene filoloogia (SKVB/12.HT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/12.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/12.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/12.YK)
Soome filoloogia (EKSOB/12.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/11.HT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/11.HT)
Filosoofia (HIFIB/11.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/11.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/11.HT)
Muusika (KUMUB/11.FK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/11.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/11.HT)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Aasia uuringud (HILAB/11.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/11.HT)
Vene filoloogia (SKVB/11.HT)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/00.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/10.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/10.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/10.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/10.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/10.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/10.HT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Aasia uuringud (HILAB/10.HT)
Filosoofia (HIFIB/10.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_1.HT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Koreograafia (KUKOB/10.FK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10E.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_2.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10E.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10.HT)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Filmikunst (BFFVB/08.FK)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Aasia uuringud (HILAB/06.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/00.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/00.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/00.HT)
space