Vana - Rooma ajalugu ja kultuur (AIG6090.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6090.HT
vana ainekood
AIG6090
Õppeaine nimetus eesti k
Vana - Rooma ajalugu ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
History and Culture of Ancient Rome
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süvendatud teadmiste omandamiseks Vana-Rooma ajaloo olulisematest sündmustest ja probleemidest poliitilises, sõjalises, sotsiaal-majanduslikus, kultuuri ja religiooni valdkonnas
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Itaalia ja Rooma riigi ajalugu, riigikorraldus, ühiskond, olme, kultuur ja religioon alates I aastatuhande algusest e.m.a kuni suure rahvasterändamise ja keisrivõimu languseni impeeriumi lääneosas V sajandil
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Nimetab Vana-Rooma ajaloo peamisi perioode ja teab olulisemaid sündmusi
Selgitab Vana-Rooma riigi, ühiskonna ja kultuuri arengut erinevatel perioodidel
Hindab asjatundlikult Vana-Rooma riigi edu ja ebaedu põhjuseid ning saavutuste mõju teistele ja hilisematele ajalooperioodidele
Teab olulisemaid isikuid ja nende panust Vana-Rooma ajaloos
Mõistab ja kasutab korrektselt Vana-Rooma ajaloo alast terminoloogiat
Esitab tähtaegselt nõuetekohase essee
Õppejõud
René Värk, dr iur
space